JM Print Sverige AB

Leasa din nya skylt från 6000 kr upp till 1000 000 kr
 


Leasing är ett effektivt sätt att frigöra kapital och stärka kassaflödet.

Det är en fördelaktig finansieringslösning för kunder som varken vill äga leasingobjektet eller binda kapital. Leasing passar kunder som efterfrågar en modern utrustning.

Här finner du ett exempel på hur finansieringen kan se ut.

Intresserad av att leasa en skylt? Kontakta oss för att veta mer!

Se hela utbudet

av skyltar